MYSS ~ Manage Your Services~

MYSS adviseert organisaties bij het vertalen van hun bedrijfsdoelstellingen naar optimale huisvesting en facilitaire processen. Vervolgens helpen zij bij de implementatie hiervan en voeren – indien gewenst – de regie over de facilitaire organisatie.

Aan het woord Eelco Hoet en Anna le Clercq.

Eelco is directeur-eigenaar van MYSS en heeft een lange carrière bij grote facilitaire dienstverleners en vastgoedadviseurs achter de rug. Toen hij in 2018 partner bij MYSS werd merkte hij dat de dienstverlening aan vernieuwing toe was. Zo waren er wel langdurige klantrelaties maar werd er slechts beperkt op bredere huisvesting gerelateerde vraagstukken van cliënten ingespeeld.

MYSS richt haar dienstverlening nu op grote MKB-organisaties die vaak actief zijn in de maak-, proces- en logistieke industrie die grote bedrijfsgebouwen in gebruik hebben. Met een naderende recessie op komst ziet Eelco is er veel vraag van bedrijven naar hulp bij het optimaliseren van contracten en het besparen op bijvoorbeeld huur en facilitaire dienstverlening.

Anna is sinds begin 2022 bij MYSS werkzaam en heeft facility management gestudeerd. Eelco noemt haar een ‘high potential’ die is gestart op de Service Desk en nu al het eerste aanspreekpunt voor twee grote opdrachtgevers van MYSS is geworden. Daan Korzelius, die niet bij het gesprek aanwezig, is samen met Eelco contactpersoon voor de Businessclub en heeft binnen de organisatie de rol van Senior-Manager Facilities.

Onderscheidend.

Transparant, persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en duurzaamheid geven beiden als kernbegrippen van de organisatie aan. Eelco vult aan dat MYSS een echte kennisorganisatie is waarin medewerkers met ambitie zoals Anna de gelegenheid krijgen zich te ontplooien en door te groeien. De kracht van MYSS is dat alle klanten een vaste contactpersoon toegewezen krijgen. Deze contactpersoon kent de business van die desbetreffende klant van binnen en buiten en is het aanspreekpunt voor alle dienstverlening die deze klant bij MYSS heeft belegd.

Vaste werkzijze.

MYSS werkt volgens een vaste werkwijze die bestaat uit drie onderdelen:

  1. Advies. Het in kaart brengen van lopende facilitaire en vastgoed gerelateerde contracten, alsmede het vaststellen van (nieuwe) behoeften. Na de scan volgt een advies hoe vastgoed en facilitaire diensten kunnen worden geoptimaliseerd.
  2. Implementatie. Besluit de klant op basis van het advies enkele of meerdere geïntegreerde optimalisaties uit te voeren? Dan helpt MYSS de klant bij de implementatie ervan. 
  3. Regie. MYSS kan tenslotte de verantwoordelijkheid nemen voor het vastgoed van de klant en facilitaire services. Dit kan door het plaatsen van een vastgoed- en/of facilitaire manager bij de klant op locatie. Ook kan MYSS vanuit het eigen kantoor werken als facilitaire regieorganisatie.

Uitdagingen.

Net als iedere organisatie kent MYSS haar uitdagingen.

Ten eerste is het de uitdaging om klanten te overtuigen dat de aanpak van MYSS echt werkt.

Veel opdrachtgevers werken vaak al jaren op dezelfde manier en hebben geaccepteerd dat bepaalde zaken in hun organisatie niet optimaal zijn. Het kost soms veel tijd om hen te overtuigen dat hun facilitaire diensten en huisvesting echt beter of goedkoper kunnen worden georganiseerd. Een tweede uitdaging is de permanente kennisoverdracht binnen het eigen team zodat indien er een collega mocht uitvallen er geen leemte in de continuïteit van de dienstverlening ontstaat. Ten slotte noemt Eelco als uitdaging dat het bedrijf nu bestaat uit twintigers en veertigers. Het aantrekken van “mediors” die in de dertig zijn en een brugfunctie bij de verdere groei van de organisatie kunnen vervullen, staat boven aan de lijst met prioriteiten.

Ambitie en lidmaatschap Businessclub.

Het is de ambitie van MYSS om binnen vijf jaar een aantal keer in omvang te verdubbelen en meer dan 200 klanten te bedienen. Dit uiteraard met behoud van de vaste kernwaarden.

MYSS is lid van de Businessclub van FC Aalsmeer geworden omdat ze als regionale organisatie veel raakvlakken ziet met de overige leden van de Businessclub, zowel als potentiële partners of als klanten. Tijdens de Meer voor ondernemersavond op 23 juni 2022 bij Turf Aalsmeer met het thema Vastgoedontwikkelingen heeft MYSS een presentatie gegeven hoe zij de samenwerking met bedrijven vormgeeft en hoe de dienstverlening van MYSS haar klanten versterkt.

                      Success in business is passion combination with fearless execution

MYSS ~Manage Your Services~

Stroombaan 10
1181 VX Amstelveen

088 – 235 83 20

info@MYSS.nl

www.MYSS.nl

www.linkedin.com/company/MYSS-manage-your-services


Ook lid worden van BusinessClub FC Aalsmeer? Meld je hier aan. Houd tevens onze LinkedIn-Pagina in de gaten voor het laatste nieuws.


DELEN

Lees ook:

Word ook lid