De Meerse Accountants & adviseurs

Businessclub-fcaalsmeer-demeerse-accountants en adviseurs

Jan de Groot, de Meerse Accountants & Adviseurs. Altijd op zoek naar ‘De persoon achter de ondernemer’.

Vertel eens wat over jezelf en jullie organisatie de Meerse Accountants & Adviseurs.

Ik ben jan de Groot, geboren en getogen in Aalsmeer en woon inmiddels in Kudelstaart samen met mijn gezin. In het vakgebied van de accountancy, draai ik sinds de jaren ’90 mee en heb dat beroep eigenlijk van mijn vader meegekregen. Mijn passie en energie haal ik uit het feit, dat ik ‘overal over de vloer mag komen’ en voel mij daardoor een bevoorrecht mens. Voor het ontstaan van de Meerse gaan wij terug naar 1956 toen de heer W. Smit een administratiekantoor startte aan de Aalsmeerderweg. In 1963 begon de heer D.Ch. De Groot, mijn vader, eveneens een administratiekantoor, in de Hadleystraat in Aalsmeer. Deze kantoren groeiden onafhankelijk van elkaar gestaag door. In 1997 hebben we besloten de krachten te bundelen door een fusie. Daarmee ontstond De Meerse Accountants. Als locatie werd gekozen voor het ons huidige pand aan de Oosteinderweg, een voormalige basisschool waar ik zelf ook mijn roots heb liggen. Samen met Kees Tebbens ben ik eigenaar van ons regionaal georiënteerde bedrijf. De Meerse heeft veel klanten die al jarenlang aan ons verbonden zijn, zoals familiebedrijven en heeft als bedrijf policy, dat wij goed willen snappen wat een ondernemer beweegt in zijn keuzes en daarom ook goed, ‘De persoon achter de ondernemer wil leren kennen’.

Jan, Is dat dan belangrijk in jullie vakgebied, het gaat toch gewoon om de cijfers?
Jazeker dat is belangrijk juist bij onze tak van sport, cijfers meten prestaties en geven inzicht in financiële situaties. Maar uiteindelijk gaat het om de volgende kernvragen voor ondernemers:

  • WAT zijn je doelen op korte en lange termijn?
  • WAAR sta je nu? Ook ten opzichte van je concurrenten
  • WAT zijn de knelpunten om die doelen te bereiken?
  • HOE kunnen we die oplossen?

Hierdoor ontstaat er inzicht in het verdienmodel, sterke en zwakke punten etc. Daarnaast zorgt dit voor focus op wat echt belangrijk is voor de ondernemer en zijn familie. Wij doen op het gebied van administratie, jaarrekeningen, loonverwerking en het voldoen aan fiscale verplichtingen aan wat van ons verwacht mag worden. Kwalitatief hoog niveau, op tijd leveren en afspraak is afspraak. Dat doen meer kantoren. Het onderscheid zit in de betrokkenheid te helpen de doelen van de ondernemer te verwezenlijken. Daar zijn onze accountants, fiscalisten en loonadministrateurs dagelijks hard voor aan de slag.  De afgelopen jaren hebben we een strekte stijging gezien in het adviseren m.b.t. IT-vraagstukken. De gemiddelde ondernemer is daar onvoldoende in thuis om te weten welke keuzes er te maken zijn. Zeker als het gaat over online businessmodellen. Wij hebben IT-specialisten in dienst die met de ondernemer meekijken als er wordt geadviseerd over de nieuwe site met webshop en de voorraad of het koppelen van operationele systemen met de boekhouding.

Wat zijn jullie uitdagingen en hoe ziet de toekomst van jullie dienstverlening eruit?
We zijn volop bezig met de andere manier van rapporteren. Samen met de ondernemer op zoek naar de financiële informatie die inzicht geeft in zijn verdienmodel. Bijvoorbeeld; Niet de omzet per periode maar het besteedde bedrag per bezoekende klant. Wat is de marge van de top tien klanten? En wat is de top 10 klanten met de hoogste marge?

Belangrijk voor ons is, dat wij de visie binnen ons bedrijf vasthouden en overbrengen op nieuwe medewerkers. Binnen de Meerse, waar op dit moment circa 30 medewerkers werken is overigens weinig verloop. Mijn compagnon Kees en ik zien wel een aantal trends voor de toekomst. Zo zullen repeterende werkzaamheden nog meer gedigitaliseerd worden. Online business zal een nog grotere rol gaan spelen in de toekomst. Onlinestrategieën, welke digitale kanalen ga ik gebruiken zijn de vragen die de ondernemer moet beantwoorden. Maar ook; waarom blijft ik relevant door niet mee te gaan in the Cloud business maar mijn klanten in een pand te ontmoeten?

Jan, heb je iets met voetbal en waarom zijn jullie lid geworden van de BusinessClub?
Zelf ben ik meer een tennisman en heb ook vroeger gebasketbald. Maar ben thuis wel met ‘Studio Sport’ opgegroeid en hou van mooi voetbal, zonder een specifieke favoriet.

Wij zijn lid van de BusinessClub geworden, omdat we zagen dat de BusinessClub van FC Aalsmeer echt initiatieven neemt om ondernemers met elkaar te laten verbinden in de vorm van ‘vrijheid – blijheid’. Als voorbeeld noem ik de periodieke ‘Meer voor ondernemers avonden’ bij een BC lid op het bedrijf.  Daar was tot het moment van oprichting van de BC binnen Aalsmeer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Haarlemmermeer waar wij ook actief zijn, een leemte in.     

Ten slotte Jan, wat zou de lezers van dit artikel willen meegeven? Mijn motto en levens spreuk is: ‘Je verspilt alleen tijd als je vergeet ervan te genieten’

Voor nadere informatie over de Meerse Accountants & Adviseurs, kijk op onze website:

www.meerse.nl , mail naar: info@meerse.nl, of bel met Tel: 0297 – 386868

Delen:

Lees ook:

word ook lid